Particular VIP

8 people max. 

Sens dubte és la zona més exclusiva, a banda de proporcionar-te una visió àmplia de tota la discoteca és el lloc ideal per destacar, seràs latenció de la festa.

 

És la zona més representativa i el focus més important de la terrassa.